De missie van Hospice Zuider-Amstel is om de best mogelijke palliatieve zorg te bieden aan mensen in hun laatste levensfase. Zorg waarbij de wensen van onze gasten gewaarborgd en gerespecteerd worden en zorg waarbij ieder mens de eigen identiteit en waardigheid kan behouden, in een omgeving die zoveel mogelijk als “thuis” ervaren wordt.  Onze visie sluit daar nauw bij aan.  Hospice Zuider-Amstel wil een warme en veilig voelende omgeving bieden, waarin men zich slechts hoeft te bekommeren om het eigen welbevinden en dat van de dierbaren.  

 
Elke dag van het resterend leven kan dan geleefd worden op een manier waar zelf voor gekozen wordt. Ter ondersteuning daarvan bieden we integrale zorg, geleverd door vrijwilligers en verpleegkundigen. Een zo compleet mogelijke zorg, zowel op medisch- als emotioneel vlak. We willen de bewoners en hun dierbaren de tijd, de plaats en de steun bieden om tijdens deze periode op een waardige manier afscheid te nemen. Vervolgens ondersteunen we graag de naasten bij de daarop volgende periode van rouwverwerking die op het overlijden volgt.